دارکولییست – ایران

خانم گلاویژ احمدی ،

نویسندۀ دارکولییست ساکن ایران، از
سوی همایش ادبی شرکت کنکو کانادا در ایران مورد تقدیر قرار گرفت.

 

مصاحبه تخصصی آژانس خبری تحلیلی زریان با خانم گلاویژ احمدی