سه شنبه, اردیبهشت ۲۱, ۱۴۰۰
خانه ترجمه و چاپ مانیفست مکتب ادبی دارکولییسم توسط روزنامه وشه ( زبان اثر: کردی)، اربیل -عراق مکتب ادبی دارکولییسم از نگاه روزنامه وشه در کردستان عراق- محمد رضا نظری دارکولی

مکتب ادبی دارکولییسم از نگاه روزنامه وشه در کردستان عراق- محمد رضا نظری دارکولی

محمد رضا نظری دارکولی بنیانگذار مکتب ادبی دارکولییسم، دارکولییسم
محمد رضا نظری دارکولی بنیانگذار مکتب ادبی دارکولییسم

MOST POPULAR

خبرهای داغ