دعوت به همکاری

Sadegh Moghadam, director of the art group of the Darkoliism movement.
Sadegh Moghadam, director of the art group of the Darkoliism movement.

از تمامی نویسندگان، هنرمندان و اهالی هنر و رسانه دعوت به همکاری در بخش توسعه محتوایی و معرفی و گسترش شبکه ی علاقه مندان صورت می گیرد. لطفا در بخش ارتباط با ما جهت انجام هماهنگی های لازم درخواست خود را به ثبت برسانید. متشکریم. صادق مقدم مدیر گروه هنرمندان جنبش ادبی دارکولییسم /

Sadegh Moghadam, director of the art group of the Darkoliism movement.