تسلیت به استاد گرامی کامبیز درمبخش

د5 2 696x696 1 - تسلیت به استاد گرامی کامبیز درمبخش

157055780 - تسلیت به استاد گرامی کامبیز درمبخش

نویسندگان و هنرمندان پیرو جنبش ادبی دارکولییسم درگذشت استاد کیومرث درمبخش را به استاد گرامی جناب آقای کامبیز درمبخش و همچنین جامعه ی هنرمندان ایران تسلیت عرض می نماید.

یاد آن بزرگ گرامی باد. برای بازماندگان آرزوی شکیبایی داریم.

نویسندگان و هنرمندان پیرو جنبش ادبی دارکولییسم

۱۲/۱/۱۳۹۹