اشتراکات و اختلافات مکتب ادبی دارکولییسم با دیگر مکاتب ادبی

مقایسه مکتب ادبی دارکولییسم با مکاتب رئالییسم ، رمانتیسم ، ناتورالیسم ، سمبلیسم ، دادائیسم و سوررئالیسم

گزیده ای از اشتراکات و اختلافات مکتب ادبی دارکولییسم با دیگر مکاتب ادبی پیش از خود

 

مکتب ادبی دارکولییسم با مکاتب رئالییسم ، رمانتیسم ، ناتورالیسم ، سمبلیسم ، دادائیسم و سوررئالیسم نقاط مشترک و تفاوت هایی دارد که به گزیده می توان گفت :

مکتب ادبی دارکولییسم ویژگی های مثبت و مناسب این مکاتب را گرفته و در کنار هم متمرکز کرده است ؛ واقع گرایی را بکارگرفته تا به مسائل روز جهان پرداخته و عادلانه درباره ی افراد بشر اظهار نظر کند ، رمانتیسم به دارکولیسم نقش مهم عاطفه و درک انسانی داده است ، چنان که می بینیم در مکتب ادبی دارکولییسم دیگردوستی یک اصل بسیار مهم است و این خود عاطفه ی تقویت شده ی رمانتیسم است . در عین حال این مکتب ، افراط گرایی و ملی گرایی رمانتیسم را به خود راه نداده است و در بند دوم منشور جنبش ادبی دارکولی جهان وطنی تاکید شده است .

مکتب ادبی دارکولییسم تصویر زشتی های جهان را در خود دارد که به توصیف ناتورالیستی بی شباهت نیست ؛ با این تفاوت که در ناتورالیسم تصویر زشتی ها یک شیوه ی نگارش بوده اما در دارکولییسم فقط برای انتقاد و تغییر دادن شرایط است . دارکولییسم سمبل را به کار می گیرد تا در کشور هایی که دیکتاتور ها حاکم اند و سانسور و خطرات پس از انتشار ، نویسندگان را تهدید می کند همگان بتوانند به واسطه ی آن ، از حاکمان ظالم انتقاد کنند و ادبیات متعهدی دنبال نمایند . دارکولییسم بی شباهت با دادائیسم هم نیست چراکه قیام کرده است . اما دادائیسم در نگارش به ادبیات شورید ، حال این که دارکولییسم گونه ی نگارش را آزاد گذاشته و در پیام نگارش کتاب ها  خروشان است . سوررئالیسم نیز در دارکولییسم نقش دارد ، چنان که در رمان های محمد رضا نظری دارکولی ، پایه گذار مکتب ادبی دارکولییسم می بینیم سوررئال بسیار پررنگ است .

در رمان مرگ همسایه ، سرآغاز مکتب ادبی دارکولییسم ، سوررئالییسم در این جهت به کار رفته است که زمان های گذشته و حال را به هم پیوند دهد و به اشیاء و حیوانات احساس و شخصیت ببخشد .

مکتب ادبی دارکولییسم چکیده ی اندیشه های بزرگ جهان فلسفه و ادبیات است . با این ویژگی متفاوت که فقط نقاط مثبت مکاتب پیش از خود را با مهارت و شناخت بالایی به کار گرفته و با درایت از کنار نقاط ضعف و محدودیت های آنها گذشته است

( منشور جنبش ادبی دارکولی  Darkoliisme  را بخوانید).

در مکتب ادبی دارکولییسم اندیشه ی بزرگانی چون زرتشت ( پیامبر ایران ) ، سقراط ، دکارت ، کانت ، کی یر که گارد ، هنریک ایبسن ، نیچه و جهان نگری ادیبان بزرگی چون کافکا ؛ جویس ، سارتر و کامو به کار گرفته شده است .

مکتب ادبی دارکولییسم ادبیات متعهدی پدید آورده است که تا امروز هیچ مکتبی به تنهایی نتوانسته چنین به مسئله ی جهان بپردازد .

header2 e1438185217851 - اشتراکات و اختلافات مکتب ادبی دارکولییسم با دیگر مکاتب ادبی