سه شنبه, آبان ۶, ۱۳۹۹

MOST POPULAR

کاریکاتور دارکولییستی ضد جنگ از استاد کامبیز درمبخش با موضوع معرفی...

یک کاریکاتور ضد جنگ از استاد کامبیز درمبخش با موضوع معرفی مکتب دارکولییسم Darkoliismeبه جهانیان

یک کاریکاتور ضد جنگ از استاد کامبیز درمبخش با موضوع معرفی...

یک کاریکاتور ضد جنگ از استاد کامبیز درمبخش با موضوع معرفی مکتب دارکولییسم Darkoliismeبه جهانیان.

PEOPLE

LIFE

DESIGN

۲۲۹,۸۲۵هواخواهان ماپسندیدم
۶۸,۳۹۶دنبال کننده هادنبال کردن
۳۲,۶۰۰اعضاءمشترک شوید

LATEST VIDEOS

- Advertisement -
internationalpeaceday1 150922075540 lva1 app6892 thumbnail 4 - Homepage - Magazine
حقوق بشر - Homepage - Magazine
UNICEF - Homepage - Magazine
WHO logo - Homepage - Magazine
20150727wfp to construct 50 temporary health centres - Homepage - Magazine

TECH POPULAR

TRAVEL

اشتراکات و اختلافات مکتب ادبی دارکولییسم با دیگر مکاتب ادبی

گزیده ای از اشتراکات و اختلافات مکتب ادبی دارکولییسم با دیگر مکاتب ادبی پیش از خود   مکتب ادبی دارکولییسم با مکاتب رئالییسم ، رمانتیسم ،...