۱۰ اردیبهشت ماه سالروز پایه گذاری مکتب ادبی دارکولییسم مبارک باد

۱۰ اردیبهشت ماه سالروز پایه گذاری مکتب ادبی دارکولییسم مبارک باد

دارکولییسمdarkoliisme یک جنبش(مکتب) ادبی است که در سال ۲۰۱۵ توسط محمد رضا نظری دارکولی
Mohammad Reza Nazari Darkoli
نویسنده و منتقد ادبی ایرانی و شاگردان، دوستان، همکاران و پیروان ادبیاتش در ایران و خارج از ایران شکل گرفت.
محمد رضا نظری دارکولی در سال ۲۰۱۵ مانیفست یک جنبش ادبی به نگارش رساند که ۱۰ قانون در خود داشت و به پیشنهاد دوستان و همکارانش نام Darkoli بر آن نهاده شد که ضمن اشاره به ادبیات خاص محمد رضا نظری دارکولی، نام روستایی در شهرستان دلفان ایران است که مردمی مهرپرست داشته است ؛ زیرا قوانین جنبش دارکولی نیز گسترش مهرورزی میان انسانها را دنبال می کند .
پس از انتشار مانیفست جنبش (مکتب) Darkoli و در دسترس عموم قرار گرفتن آن ، این جنبش از سوی پیروانش ، مکتب ادبی Darkoliisme خوانده شد . قوانین دهگانه ی مکتب ادبی دارکولییسم به محتوای آثار ادبی می پردازد و در مقابل فرمالیسم روسی که زبان فیزیکالیستی دارد با جدیت برخواسته است . Darkoliisme نقطه ی مقابل فرمالیسم است و می کوشد جایگاه ارزنده ای برای مسئولیت اجتماعی در ادبیات به وجود آورد . Darkoliisme انتخاب است و دل مشغولی هرمنوتیک دارد.

در آثار دارکولییسمی، تعاون مبتنی بر تساوی همه ی قوانین وجود ندارد ، بلکه متناسب موقعیت ها ، هرکدام از قوانین در اثر قالب می شوند و دیگر قوانین هم با ورودی پذیرفتنی و مناسب محتوای اثر ، به وجه دارکولییسمی آن توان ظهور می بخشند .
دارکولییسم در قانون چهارم مانیفست خود، وجدان را بهترین تکیه گاه برای بشر معرفی می کند . دارکولییسم می گوید – جهانبینی مذهبی صرفا نگاه های محلی می دهد ، نه یک نگاه کلی و جهان شمول ؛ لذا جهانبینی مذهبی به هیچ وجه یک جهانبینی تام و تمام نیست. – اما وجدان جهانشمول است و همه جا وجدان با رسوم قبیله ای سازگاری دارد ، در عین حال وجدان نیرویی مطمئن در مقابل شر است . دارکولییسم می گوید – همه ی آدم ها بر گردن همدیگر حق دارند. هیچ کسی به تنهایی نمی تواند انسان باشد، بلکه انسان بودن ما وابسته به ارتباط وجودی مان با دیگران است . دارکولییسم می گوید – فرمالیست ها با توجه نهادن صرف به صورت زبانی کلمات و دوری جستن از معنا، گویی ارابه را جلوی اسب بسته اند ؛ از همین رو قادر به هیچگونه حرکت صحیحی نمی باشند.

دارکولییسم مکتبی است که از مکاتب پیش از خود بهره های بسیاری گرفته و بر اساس اندیشه ی بزرگان ادبیات و فلسفه می خواهد رویکرد تازه ای به ادبیات بدهد . این مکتب اندیشه ی بسیاری از فیلسوفان از جمله هایدگر ، گادامر و سارتر را به کار گرفته است . دارکولییسم با قانون هفتم خود می خواهد بگوید امروز ضروری است در انتقاد شجاع و بی پروا باشیم و به آسانی عملکرد اشخاص سرشناس را مورد نقد و بررسی قرار دهیم، تا راهی به سوی حل مسائل کلان بشر بیابیم ؛ برای نمونه ، عادت ، مانع از دیدن و درک کردن نقص های مقدسات می شود و باید آنها را به گونه ای دیگر نشان دهیم تا نگاه ها بر حقایق درنگ کند و روشنگری صورت پذیرد.

د5 2 696x696 1 - 10 اردیبهشت ماه سالروز پایه گذاری مکتب ادبی دارکولییسم مبارک باد

مکتب ادبی دارکولییسم darkoliisme زندگی را زیباترین پدیده ی عالم هستی می شناسد و لازم می داند ادبیات با رویکرد هدفمند و تازه ای به زندگی انسان ها و نشان دادن گونه های مختلف آن بپردازد . از همین رو زیباشناختی را به معنا و محتوا باز می گرداند . مکتب ادبی دارکولییسم در قانون ششم خود تاکید کرده که نویسندگان دارکولییست آزاد هستند هر گونه متد نگارشی ای داشته باشند و قوانین دارکولییسم فقط به موضوع و محتوای آثار ادبی توجه دارد . نویسندگان پیرو مکتب ادبی دارکولییسم darkoliisme از تمامی نویسندگان جهان خواهش دارند به یاری شان آمده و در گسترش قوانین مانیفست این مکتب کوشا باشند تا ادبیات بتواند در جهت بهتر شدن اوضاع کنونی جهان تاثیر گذار باشد .