کتاب راهنمای داستان نویسی

راهنمای داستان نویسی-محمد رضا نظری

راهنمای داستان نویسی

کتاب «راهنمای داستان نویسی» نوشته محمدرضا نظری دارکولی وارد بازار کتاب شد. به گفته مولف، وی در این کتاب براساس نظریه های زبان شناسی تعاریف تازه ای را در عرصه داستان نویسی ارایه کرده است.

نظری دارکولی  در گفتگو با  خبرگزاری کتاب ایران(ایبنا)، گفت: واضح است به دلیل نیازهای بخش پژوهش در حوزه داستان تصمیم به نگارش کتاب «راهنمای داستان نویسی» گرفتم. این کتاب می تواند

در موقعیت هایی به عنوان کتاب دانشگاهی در رشته ادبیات داستانی استفاده شود.

وی گفت: در این اثر سعی داشتم براساس مطالعات زبان شناسی به تشریح و تحلیل عناصر داستانی بپردازم. این تعاریف می تواند از تازه ترین تعاریف ادبیات داستانی جهان باشد.

نظری دارکولی با بیان این که دانشگاه تهران دو ماه پیش سمیناری برای کتاب «راهنمای داستان نویسی» برگزار کرد، توضیح داد: معتقدم که این کتاب مبناهای جدیدترین روش های داستان نویسی و نقد داستان را در دنیا ارایه کرده است. از این رو آن را به دانشگاه های معتبر آمریکا و اروپا ارسال کرده ام. در عین حال پیشنهاد می کنم که دانشجویان به این کتاب مراجعه و از آن استفاده کنند.

این پژوهشگر یادآور شد: این روزها برای هر یک از عناصری که در این کتاب مطرح شده اند، مانند شخصیت پردازی، نماد، معنا و غیره در حال نوشتن کتاب هایی به صورت مجزا هستم.

در بخشی از کتاب «راهنمای داستان نویسی» آمده است: «برای به وجود آوردن نماد در جمله باید معنای تمام اجزای جمله را در این جهت به کار گیریم. یعنی اگر کلمه ای را می خواهیم نمادین تصور کنیم باید کلمات قبل و بعد از آن را در نظر گرفته و از معنای آن ها بهره بگیریم.»

کتاب ۱۰۰ صفحه ای «راهنمای داستان نویسی» پاییز سال(۱۳۹۱)به شمارگان دو هزار نسخه و قیمت چهار هزار و ۵۰۰ تومان از سوی نشر «آریابان» منتشر شده است.