متن مصاحبه با استاد اسلامی ندوشن با محوریت مکتب ادبی دارکولییسم

مکتب ادبی دارکولییسم از نگاه استاد ندوشن

مکتب ادبی دارکولییسم از نگاه استاد محمد علی اسلامی ندوشن

 

این مطلب خلاصه ی گفت و شنودی با استاد محمد علی اسلامی ندوشن است که در یک جلسه ضبط و استخراج گردید و مبتنی است بر این اشاره که جامعه ی امروز نیاز به قانون و اخلاق هردو دارد ، و قانون تنها کافی نیست .

مکتب ادبی دارکولییسم برنامه ای اخلاقی در نظر دارد که مطرح کرده و مستلزم کوشش گروه جوانی است که دنبال این کار هستند ؛ من آرزوی موفقیت برایشان دارم ! برای اینکه ایران امروز بیش از هر چیزی احتیاج به اخلاق دارد ، تا بنیاد یک جامعۀ مترقی و در عین حال سالم بتواند بریزد؛ و قبل از هر چیز وجدان کار و اخلاقیات مورد نیاز آن است که امیدوارم از حرف و آرزو به عمل در آید ! مهرورزی مستلزم یک جامعۀ آگاه و آرام است . شوربختانه دنیای جدید همه چیز را از چشم یک نوع تحول اقتصادی اجتماعی می بیند ، تحول اخلاقی کمتر مورد نظرش است . مردم باید با هم و در کنار هم زندگی کنند و این علاوه بر یک اجتماع سالم ، نوعی وجدان عمومی و اخلاقیات هم لازم دارد که افراد درواقع با هم رایگان باشند ، با محبت به همدیگر نگاه کنند . تنها ادب ظاهری کافی نیست برای این موضوع ؛ بلکه یک نوع همدلی و هم فکری درونی هم لازم است که مکتب ادبی دارکولییسم برای ترویج و تقویت این نیکی ها گام برمی دارد. این کوشش ها بی تاثیر نیست. البته در بین جنجال های اقتصادی مردم امروز ، شاید به کنار رانده شود، اما نباید نا امید شد و می تواند در عرصۀ زندگی همه تاثیرگذار باشد و ماندگار شود . مکتب ادبی دارکولییسم با راهنمایی ، نوشتن ، گفتن ، اجتماع و سخنرانی می تواند مردم را به سوی خود بکشاند . این زحمات هدر نخواهد رفت و نتیجه هایش بزرگ خواهد بود . باید همچنان گام برداشت! نباید نا امید شد! نباید گذاشت این شعله خاموش شود! شعله ای که با خودبینی، خودخواهی، بی اعتنایی به همنوع و جنگ مقابله می کند. راه این مکتب دشوار اما پیروزی اش امکان پذیر است . پیام من به نویسنده های پیرو مکتب ادبی دارکولییسم این است :
ـ شما از اینکه یک راه درست در پیش گرفته اید باید قوت قلب و آسایش وجدان داشته باشید . خودتان راهتان را پذیرفته و راضی باشید! به نظر دیگران نگاه نکنید که پذیرا هستند یا نیستند . هر کسی پیش از هر چیز باید خودش راه خود را قبول داشته و وجدان خود را راضی کرده باشد . این خود بهترین پاداش است که آدم نقداً بدست می آورد ـ . با آرزوی پیروزی برای مکتب ادبی دارکولییسم !
محمد علی اسلامی ندوشن تهران ـ دهم آذر ماه

ندوشن2 - متن مصاحبه با استاد اسلامی ندوشن با محوریت مکتب ادبی دارکولییسم