اول نوامبر مصادف با روز جهانی نویسنده

روز جهانی نویسنده مکتب ادبی دارکولییسم

در تاریخ تقویم شمسی ۱۱ آبان ماه و مصادف با اول نوامبر هر سال به عنوان روز جهانی نویسنده شناخته می شود.

به عنوان چشم انداز پیش روی نویسندگان و تمامی علاقه مندان به هنر نویسندگی و آنانی که در صدد شروع نویسندگی هستند منشور مکتب ادبی دارکولییسم را جهت بررسی پیوست می نماییم.

با آرزوی موفقیت هرچه بیشتر نویسندگان و هنرمندان عزیز.

منشور جنبش ادبی دارکولییسم >

Manshoor jonbesh adabi darkoli

منشور جنبش ادبی دارکولی

Darkoliisme

Nazari Darkoli, Mohammad Reza

ISBN : 978 -1- 59584 – 516 – 0

Publisher :
ketab corp.

ناشر :
شرکت کتاب
Los Angeles
USA
۲۰۱۵

پیشگفتار :
آرزوی همیشگی من این است که جهان خالی از جنگ و ظلم گردد . چنان که همه باهم دوست باشیم و تنهایی از میان برود . از اینرو رمان مرگ همسایه را نوشتم و محرک جنبش ادبی دارکولی شدم . در اینجا از تمامی نویسندگان جهان خواهش می کنم به یاری این جنبش بیایند و با نگارش آثارشان این پیمان نامه را گسترش دهند ! چون ادبیات به چنین پیمان نامه ای احتیاج دارد .
محمد رضا نظری دارکولی
ایران ، تهران ، بهار ۱۳۹۴ خورشیدی ، برابر با ۲۰۱۵ میلادی

قوانین

پیمان نامه ی جنبش ادبی دارکولی شامل ده بند می شود که به شرح زیر هستند :

۱- خواهان تقویت و گسترش دوستی میان آدمیان ، دوستی بشر با حیوانات و طبیعت .
۲- جهان وطنی .
۳- ضد نژاد پرستی و تعصبات مذهبی .
۴- تکیه به وجدان .
۵- آزادی در بیان .
۶- آزادی در بکارگیری متدها و سبک های نگارشی .
۷- انتقاد شجاعانه .
۸- از خود گذشتگی .
۹- راستی خواهی .
۱۰- برابری آدم ها .

شرح بند های پیمان نامه ی جنبش ادبی دارکولی :

۱– خواهان تقویت و گسترش دوستی میان آدمیان ، دوستی بشر با حیوانات و طبیعت .
جنبش ادبی دارکولی ، تقویت و گسترش صلح جهانی را مهم ترین آرمان و هدف خود قرار داده است . جنبش ادبی دارکولی وضعیت کنونی جهان را نا آرام و تاسف برانگیز می داند . برای هرکسی روشن است که بزرگ ترین بحران بشر امروز ، تنهایی است . تنهایی نیز در اثر کمرنگ شدن مهرورزی و دوستی به وجود می آید . جهان امروز پر از درگیری های فردی ، قومی ، سیاسی و عقیدتی است . جنگ تنها زمانی معنا نمی یابد که فردی به دیگری آسیب جسمانی برساند یا در اثر درگیری های تن به تن و گروهی ، خونی ریخته شود ، بلکه خودخواهی نیز نوعی جنگ با دیگران است ! به واقع تمامی جنگ های بزرگ از خودخواهی برمی خیزند . جنبش ادبی دارکولی دنیایی بدون جنگ می خواهد . یعنی دنیایی که در آن خودخواهی نباشد ، دیگر گریزی و دیگر ستیزی نباشد . در مقابل ، دنیایی سرشار از مهرورزی ، دیگر دوستی و دیگر خواهی باشد .

نویسندگان جنبش ادبی دارکولی برای گسترش صلح جهانی می نویسند . از جنگ ها و دیگر آزاری ها انتقاد می کنند و با نگارش خود تلاش می نمایند بر اندیشه و رفتار مردم جهان تاثیر بگذارند ؛ تا رفته رفته مهرورزی و صلح جهانی گسترش یابد . جنبش ادبی دارکولی ، همچنین آسیب رساندن بشر به طبیعت و دیگر جانداران وحشی را ناشایست و خلاف خواستگاه وجودی او می داند . به همین سبب نویسندگان این جنبش در آثارشان ، دوستی بشر با حیوانات و طبیعت را تبلیغ می کنند .

۲– جهان وطنی .
نویسندگان جنبش ادبی دارکولی در هر نقطه ای از دنیا که باشند خود را محدود به جغرافیای خاصی از جهان نمی دانند و سراسر جهان را وطنِ زادگاه خودشان می شناسند . تمامی نقاط جهان را به یک میزان دوست دارند و در آثارشان درباره ی هرکجای دنیا که لازم باشد سخن می گویند . و خود را زبانی می دانند که وظیفه دارد پیام های مردم جهان را با صدای بلند بیان کند .

۳ – ضد نژاد پرستی و تعصبات مذهبی .
جنبش ادبی دارکولی ، هرگونه نژاد پرستی و تعصبات خطرناک مذهبی را ناشایست و به دور از ارزش های زیبای انسانی می داند . جنبش ادبی دارکولی همه ی انسان های دنیا را با رنگ ها ، نژادها ، وضعیت ها و مذهب های گوناگونشان ، با هم برابر و محترم می داند . نویسندگان این جنبش در آثارشان نژاد پرستی ها را محکوم کرده و غیر انسانی نمایش می دهند . جنبش ادبی دارکولی تلاش دارد به همگان تذکر دهد که هرگونه تعصب مذهبی ای که منجر به درگیری میان دو گروه ، یا انزوای گروهی هرچند کوچک از مردم جهان شود ، غیر انسانی و ناپاک است .

۴ – تکیه به وجدان .
جنبش ادبی دارکولی عقیده دارد ، وجدان ، تنها محکمه ای است که احتیاج به قاضی ندارد . و وجدان را معیار سنجش نیکی ها و بدی ها قرار می دهد . نویسندگان دارکولی گرا هیچگاه نباید با معیار های دیگری که میان انواع بشر شکاف می اندازند ، برای نمونه سبک ها ، مذهب ها ، فلسفه ها و سنت های خاص قومی ، به تحلیل درماندگی های مهم بشر پردازند و با بهره گیری از آنها اظهارنظر کنند . ما عقیده داریم ، وجدان می تواند بهترین معیار برای سنجش درستی و نادرستی ها باشد .

۵ – آزادی در بیان .
نویسندگان دارکولی گــرا ، آزادی قلـم را همیشه بـرای خود پایــدار می دانند و به آسانی درباره ی اشخاص ، دولت ها ، آیین ها ، اندیشه ها ، گرایش ها و رسومات بزرگ مردم جهان می نویسند . جنبش ادبی دارکولی در راه بیان حقیقت از هیچ مانع و نیروی مخالفی نمی هراسد و نویسندگان دارکولی گرا به آسانیِ نگارشِ نام خود بر پاکت پست ، نام اشخاص مهم جهان را در کتاب هایشان ذکر می کنند . جنبش ادبی دارکولی در بیان هرگونه موضوعی که به گسترش صلح جهانی و بازپس گیری حقوق پایمال شده ی محرومان جهان از گروه های مستبد کمکی نماید ، آزاد است .

۶ – آزادی در بکارگیری متد ها و سبک های نگارشی .
جنبش ادبی دارکولی با هدف گسترش اندیشه های دیگر دوستی ، مهرورزی ، از خود گذشتگی ، عدالت خواهی ، جهان وطنی ، آزادی بیان و راستی خواهی میان مردم جهان به وجود آمده است . این جنبش برای جهت دهی به جهان نگری نویسندگان درتعیین پیام و درونمایه ی آثارشان فعالیت می کند . از اینرو نویسندگان جنبش ادبی دارکولی در بکارگیری متد ها و سبک های نگارشی گذشته ، حال و آینده آزاد هستند . برای نمونه ، کسانی که به روش سیال ذهن یا سوررئال و هر گونه ی ادبی دیگری نگـارش مـی کنند ، می توانند با پذیـرش پیمان نامه ی جنبش ادبی دارکولی ، روش نگارشی خود را به خدمت این پیمان نامه در آورند . جنبش ادبی دارکولی از تمامی سبک ها و روش های نگارشی گذشته ، حال و آینده بهره می گیرد و پیمان نامه ی این جنبش تنها مربوط به موضوع و پیام کتاب ها است.

۷ – انتقاد شجاعانه .
نویسندگان دارکولی گرا در انتقاد بی پروا هستند . یکی از روش های ویژه ی جنبش ادبی دارکولی در انتقاد از کنش های نادرست بشر ، این است که نام دقیق اشخاص را در کتاب ها ذکر می کند و با زیرکی تمام ، حین انتقاد از آنها ، دشنام نثارشان می نماید . نویسندگان جنبش ادبی دارکولی هنگام انتقاد از شخصیت های نادرست ، آزاد هستند به آنها دشنام بدهند . ما برای دفاع از حقیقت ، عدالت و حقوق بشر ، بد دهانی هم می کنیم . چراکه می خواهیم دیکتاتور ها و جنایت کاران بزرگ ، که به سبب در دست داشتن قدرت و امکانات تبلیغاتی ، از خود چهره های بی آزاری می سازند و توده ی مردم نیز نا آگاهانه فریب می خورند را به آسانیِ نگارش یک کتاب مورد انتقاد قرار دهیم و روسیاهشان کنیم . نویسندگان جنبش ادبی دارکولی خود را قربانی بهتر شدن جهان می کنند . جنبش ادبی دارکولی عقیده دارد ادبیات باید بی پرواتر سخن بگوید . در رمان مرگ همسایه که سرآغاز جنبش ادبی دارکولی است ، می توانید بندهای پیمان نامه ی جنبش ادبی دارکولی را اجرا شده ببینید . در این رمان هری ترومن ، رییس جمهور وقت آمریکا ، زمانی که این کشور به ژاپن حمله ی اتمی کرد ، مورد انتقاد شدید قرار گرفته است . در جایی از رمان می بینید : … « سیاست چقدر کثیف است! رئیس جمهور یک ملت در حالی که نیمی از حواسش به خانه رفتن و بغل گرفتن باسن های زنش است فرمان یک جنگ را صادر می کند. هیچ فکرش را هم مشغول نمی کند چه شمار آدم های بی گناهی کشتار می شوند. پس از صدور فرمان هم فرمانده هان جنگ بی درنگ انجام وظیفه می کنند بدون هیچ درک و درایتی از پیامد های آن . یا اگر آگاهی هم داشته باشند بی توجه به آن، فقط دستور را اجرا می کنند.» … ( رجوع کنید به رمان مرگ همسایه ، محمد رضا نظری دارکولی ، انتشارات شرکت کتاب لس آنجلس ۲۰۱۴ ) .

۸ – از خود گذشتگی .
جنبش ادبی دارکولی عقیده دارد که راز گسترش و پایداری دوستی وجود روحیه ی از خود گذشتگی است . چرا که فرهنگ ها ، باور ها ، سلایق و سطح آگاهی مردم گوناگون است . از این رو لازم است برای برقراری و پایداری دوستی یاد بگیریم از خود گذشتگی کنیم . نویسندگان جنبش ادبی دارکولی از خود گذشتگی را بسیار مهم می دانند و در آثارشان اهمیت بالای آن را نمایش می دهند .

۹ – راستی خواهی .
زرتشت ، پیامبر ایرانیان گفته است : « راه در جهان یکی است و آن راه راستی است . » . جنبش ادبی دارکولی عامل اصلی جنگ ها ، جنایت ها ، ظلم ها و نابرابری های جهان را دوری بشر از راستی می داند . اگر مردم با همدیگر راست سخن بگویند بی شک جامعه رو به آسایش خواهد رفت . مردم جهان شوربختانه ازراستی دور شده اند . جنبش ادبی دارکولی تنها راه آسایش جهان را راستی می داند و تمامی مسیر های غیر راستی را بیراهه می شناسد . از اینرو نویسندگان این جنبش در آثارشان حقیقت های ناگفته مانده را با شجاعت بیان می کنند و اهمیت بالای راستی را تبلیغ می نمایند . لازم به ذکر است ، در این پیمان نامه منظور از راستی ، رئالیسم نویسی نیست ! بلکه نویسندگان می توانند در قالب داستان های سوررئالیستی ، سمبلیستی و یا رئالیسم جادویی نیز از راستی بنویسند و آن را تبلیغ کنند .

۱۰ – برابری آدم ها .
جنبش ادبی دارکولی تمامی آدم ها را از نظر حقوق زندگی با هم برابر می داند . جنبش ادبی دارکولی از وضعیت ناگوار مردم فقیر جهان به خروش آمده است . چرا در کشور هایی ، سطح رفاه بالا و مناسب است ، درحالی که روزی هزاران نفر از مردم فقیر جهان از گرسنگی می میرند ؟! جنبش ادبی دارکولی برخواسته است و می خواهد از این مردمان محروم دفاع کند . جهان باید به سوی تعادل برود ! نویسندگان دارکولی گرا برای دفاع از حقوق انسانی مردم محروم جهان داستان و رمان می نویسند و زندگی ناگوارشان را به تصویر می کشانند تا شاید جهانیان شرمشان بگیرد و به یاد آورند که تمامی انواع بشر با هم برابر هستیم و اعضای یک خانواده ایم.
باید کسانی که نمی دانند را بیاموزیم، همه ی آدم ها بر گردن همدیگر حق دارند .

جنبش ادبی دارکولی می خواهد شعر معروف سعدی شیرازی ، شاعر بزرگ ایرانی را به مردم جهان گوشزد کند . سعدی بزرگ می گوید :
بنی آدم اعضای یک پیکرند / که در آفرینش ز یک گوهرند
چو عضوی به درد آورد روزگار / دگر عضوها را نماند قرار
تو کز محنت دیگران بی غمی / نشاید که نامت نهند آدمی

تذکر : پیمان نامه ی جنبش ادبی دارکولی در ده بند بالا بسته شده است . رمان مرگ همسایه را جهت رسمیت یافتن این پیمان نامه ، برای نویسندگان و منتقدان ادبی گرامی نوشته ام که ده بند پیمان نامه در آن رعایت شده و به واقع این رمان سرآغاز جنبش ادبی دارکولی است .این رمان در انتشارات شرکت کتاب لس آنجلس منتشر شده است.

با آرزوی آسایس و صلح پایدار برای مردم جهان

محمد رضا نظری دارکولی

ایران ، تهران ، بهار ۱۳۹۴ خورشیدی ، برابر با ۲۰۱۵ میلادی