اطلاعیه برای پیش‌تولید فیلم

قابل توجه هنرمندان گروه فیلم‌سازی دارکولییست، از جمله کارگردانان، فیلمبرداران و صدابرداران!
لطفا برای تشکیل جلسات پیش‌تولید فیلم مستند “فقر در سرای گنج” تا تاریخ ۱۸ مارس مشخصات خود را به آدرس ایمیل گروه هنر جنبش دارکولییسم ارسال نمایید!
پایدار باشید!

گروه هنر جنبش دارکولییسم/
صادق مقدم.